Τα αρχεία μισθοδοσίας τα λαμβάνουμε αυτόματα μέσω της web εφαρμογής. Μην τα ξαναστέλνετε στα email του ταμείου.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βήμα 1 - Εύρεση εργοδότη για τον οποίο θα παραχθεί ο κωδικος πληρωμής. Η διαδικασία διασφαλίζεται με την χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του.
Βήμα 2 - Περιγραφή αποδοχών. Ο εργοδότης εισάγει το είδος αποδοχών, τον μήνα και έτος που αφορά και προαιρετικά το ποσό καταβολής.
Βήμα 3 - Αρχείο μισθοδοσίας. Ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να ελέγξει την εγκυρότητα της ονομασίας του αρχείου μισθοδοσίας.
Βήμα 4 - Παραγωγή ταυτότητας πληρωμής. Υπο την προυπόθεση οτι έχουν δηλωθεί τα απαραίτητα στοιχεία στα προηγούμενα βήματα, παράγεται αυτόματα η αντίστοιχη ταυτότητα πληρωμής.
Διεύθυνση Εσόδων
Τμήμα Είσπραξης και Ελέγχου Εσόδων
Εξυπηρέτηση σχετικά με τη web εφαρμογή:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5230426, 210 5230427, 210 5248526, 210 5248527, 210 5248562
Εσωτερικές Γραμμές: 414, 418, 422, 432, 500, 501, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
e-mail: esoda01@tayfe.gr , esoda02@tayfe.gr , esoda03@tayfe.gr , esoda04@tayfe.gr, esoda05@tayfe.gr , esoda06@tayfe.gr, esoda07@tayfe.gr , esoda08@tayfe.gr , esoda10@tayfe.gr , esoda@tayfe.gr , esoda-pronoia@tayfe.gr
Διεύθυνση Μητρώου
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών
Εξυπηρέτηση σχετικά με τους Αριθμούς Μητρώου Ασφαλισμένου και Εργοδότη:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5230426, 210 5230427, 210 5248526, 210 5248527, 210 5248562
Εσωτερικές Γραμμές: 505, 506, 507
e-mail: apografiko@tayfe.gr